Jäsenasiat

Seuraan liittyminen

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SAL:n ja SML:n sääntöjä ja päätöksiä ja on uskollinen lailliselle yhteiskuntajärjestykselle.

Tästä jäsenhakulomakkeeseen

Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävistä jäsen- ja liittymismaksuista päättää loka-marraskuun aikana järjestettävä seuran vuosikokous.

Vuonna 2024 jäsenmaksut ovat:

  • aikuiset            50 €

  • nuoret (alle 20v) 20 €

  • liittymismaksu   50 €

Seurasta eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut seuran sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.