Vääräjoen ampumarata

Vääräjoen ampumarata sijaitsee Torangin liikenneympyrästä 4,5 km 5-tietä Kajaanin suuntaan, osoite Kajaanintie 48 D. Rata-aluetta peruskorjattiin kesän 2004 aikana suorituspaikkojen ja turvallisuuden parantamiseksi

Radalla ampuminen on sallittu arkisin klo 09-21 ja sunnuntaisin klo 12-20.

Turvallisuus ja siisteys

 • kivääriradalla ampuminen on sallittu vain taulutelineisiin kiinnitettyihin tauluihin, älä kiinnitä tauluja tukirakenteisiin yms. ratalaitteisiin, ampuma-alueen välivalleille ampuminen on kielletty kimmokevaaran takia
 • älä anna lasten liikkua rata-alueella valvomatta
 • ammunnan jälkeen kerää taulut, hylsyt yms. jätteet niille varattuihin astioihin
 • haulikkoradoilla saa ampua vain ampumaseuran luvalla ja maastossa olevien savikiekkojen kerääminen on kielletty, maksimi haulikoko on 2,5mm
 • kuljeta aseita radoilla aina lukko avattuna tai ase taitettuna, tähtäilyt yms. on sallittu vain ampuma-alueen suuntaan, lipasta tai lataa ase vasta ampumapaikalla
 • huomioi radan sallitut käyttöajat 

Seuralla on käytössä seuraavat radat ja suorituspaikat:

 • kaksi skeet-rataa
 • trap-rata
 • Compak-sporting
 • villikarju, 50m   sekä pistoolirata kääntyvine taululaitteineen
 • kiväärirata, 100m
 • siluetti, 25-100m (vain erikseen sovittaessa)

Talvisin on hirvenhiihtoa ja kesäisin hirvenjuoksua  (talvella 3 / 7  km perinteisen hiihtolatu). Alueella on lisäksi Riistanhoitoyhdistyksen hirvirata.

Ampumaradalla sijaitsevaa n. 120 neliön majaa vuokrataan myös ulkopuolisten käyttöön.

Vääräjoen ampumaradan järjestyssäännöt ja rataohjeet

Vääräjoen ampumaradan järjestyssäännöt

Rataohjeet 100m kiväärirata

Rataohjeet haulikkorata

Rataohjeet villikarju ja pistoolirata

Vaarajoen_ampumarata.jpg